Galleri 2

Välkommen till Galleri 2. Galleri 2 är ett icke vinstdrivande galleri. Vår ambition är att ge konstnärer möjlighet att visa  sin konst på ett välkomnande galleri. Vårt galleri  drivs helt ideellt. Galleri 2 samarbetar även med Säffle Konstförening och är även öppen för andra kulturella aktiviteter inom Galleri 2s ramar. 

             Galleri 2                                      i samarbete med Säffle Konstförening  

                                                                                                                 

 http://saffle-konstforening.jimdo.com/